Home 

Welkom

Pauper of geen Pauper, welkom op de site van Stichting De Paupers.
Vanzelfsprekend proberen we je zo vlot mogelijk naar de gewenste informatie te loodsen, maar......... natuurlijk kun je ook even vergeten waarvoor je op deze site kwam. Dan neem je gewoon de tijd om bij al die andere zaken een kijkje te nemen die zich onder de vleugels van De Paupers afspelen. Het lijkt zo gewoon maar dat is het eigenlijk niet.

Bent u naar één van onze voorstellingen geweest.
Schrijf dan uw reactie in ons gastenboek!Nieuws 
DE FONTEIN VAN KEPLER
Niet een fontein die één van de 11 steden kado krijgt en waar je zelf niks aan hoeft doen. Nee, bij deze fontein kun je meehelpen en meedenken. Je hebt een stem! De Fontein fan Kepler is van jou, door jou, samen met jou en kan in 2018 ook in jou dorp spuiten!
 
Download de folder, stuur ‘m door, laat je fantasie de vrije loop en…
praat er met anderen over!
 
Maar bovenal: Reageer en stuur je bedenksels op!! Via facebook of info@depaupers.nl
 


[ datum: 27-09-2016 ] [ door: jan ]
 
DE FONTEIN FAN KEPLER
Net ’n fontein dy’t ien fan de 11 stêden kado krijt en wêrsto sels neat oan dwaan kinst. Nee, by dizze fontein kinsto sels meihelpe en meitinke. Do hast ’n stim! De Fontein fan Kepler is fan dij, troch dij en mei dij en kin yn 2018 ek yn dyn doarp spuitsje!
 
Download de folder, stjoer ‘m troch, lit jim fantasy gean en…
praat der mei oaren oer!
 
Mar foaral: reagear en stjoer dyn betinksels op!! Fia facebook of info@depaupers.nl
 


[ datum: 27-09-2016 ] [ door: jan ]