De Sijkstra's
2017


De Sijkstra's binne in komysk duo dy't tydens de periode fan de Pauperfontein faak hun ûntefredens ha útere fia ferskillende media... Mar ek no't de Pauperfontein ôfbrutsen is ha se noch steeds in soad te sijken.

Reden te mear om in speciale projekt-pagina foar dizze mannen te organiseren, tochten wy.
Sjoch hjir al hun avontoeren: