Oer in ieu
2004


Muziektheater op 3 lokaties in Workum. Toneel/theater bij de Pottenfabriek, muziek/theater in de Grote Kerk en beeldend theater aan de Tillefonne.

Spelers:
Wim van de Laan, René van der Laan, Jelmar Hoekstra, Sanne Minke Tijtsma. Linda Galema, Eefje Flapper.

Muziek:
Pieter Kurpershoek, Jan Hoekstra, Marije Hoekstra. Koor Sjongsum. Siebren Kramer, Eppo de Groes, Gerlof Hofman, Paul van Dijk, Benedictus van der Veen, Floor van der Leun en Combert Burgers. Brassband Crescendo

Script:
Henk de Boer

Regie:
Jannie van der Veen

Decor:
Jouke van Dieren, Henk de Boer, Tsjebbe Zeinstra.


Tillefonne blues