Breewar.nl
2002


Kunstwerk in de vorm van theatervoorstelling. Het stuk handelde over en speelde zich af op het voormalige eilandje Breewar in de Workumermeerpolder nabij Workum. 

Spelers:
Siebrecht Speerstra, Sanne Minke Tijtsma, Jappie Feenstra. Zeilers: Eelco van der Werf, Wiebren Koopen, Tsjebbe Zeinstra, Willem Visser, Benedictus van der Veen Arjen Hilt.

Script:
Henk de Boer

Muziek:
Skarl (Philippus Feenstra, Sjoerd Kramer, Pieter Kurpershoek).

Decor:
Henk de Boer, Gerlof Hofman

Techniek:
Johan Koopen

Regie:
Jannie van der Veen


Breewar - Kikkerwals