De Sijkstra's - Begjinne wêr
2021


Nei in hiel lyts skofke pauze binne ze dêr wêr. It is krekt Corona-maatregelen... Efkes binne se fuort... En dan samar yniens binne se dêr wêr.