De Lord
2012


Muzykteater “De Lord” oer hoop en wanhoop.


Scheepswerf De Hoop kent een rijke historie o.a door Ulbe Zwolsman zijn houten aken en palingaken

die naar Engeland voeren. Naast de bouw van houten schepen werd aan de overkant van de
scheepswerf een ijzerwerf opgericht. Voor o.a. rederij Spliethoff werden twee coasters gebouwd.
Evert Zwolsman was voorbestemd de werf voort te zetten en studeerde hiervoor in Rotterdam.
Echter zijn hart lag niet bij de scheepsbouw, maar bij de muziek. Gedurende zijn studie- en stage
tijd bezocht hij Parijs waar hij onder meer in de Notre Dame op het orgel speelde. Ook speelde
Evert viool en piano. Door het uitblijven opdrachten en de desinteresse van Evert trad het verval
in. Hoe slechter het met de werf ging hoe meer Evert zich op de muziek stortte. Hij leidde koren,
gaf muziekles en speelde piano. In bijna 40 jaar veranderde er niets aan de werf, behalve dan dat
alles verrotte en verroestte en Evert in de volksmond “De Lord” werd genoemd, door sommigen
aangevuld tot “Lord Wanhoop”.

Uiteindelijk werd werf De Hoop gerestaureerd. De ijzerwerf van destijds is nog steeds in gebruik als
bouwplaats voor allerlei doeleinden. Tegenwoordig bekend als De Griene Skuorre, waar de spanten
nog dezelfde zijn als honderd jaar geleden en het licht in smalle strepen door het beschot prikt. Een
prachtige, sfeervolle locatie voor dit nieuwe muziektheater van De Paupers met als rode draad het
tijdloze gegeven dat mensen door omstandigheden gedwongen worden om bepaalde keuzes te
maken, terwijl hun hart ergens anders ligt. Ook voor Evert Zwolsman een duivels dilemma….

Spelers:
Gezina Dijkstra, Roelof van der Werff, Henk de Boer

Muziek:
Jan Hoekstra, Marije Hoekstra, Yldau Hoekstra, Rudy Lobisch en Joukje Bouma (voiceover: Sybren Kramer).

Tekst:
Henk de Boer

Decor:
Jouke van Dieren, Jelmer Huisman, Willem Visser


Lord Wanhoop - Ooit ea