Skarl
2000-2012


Skarl bestaat uit de muzikanten Philippus Feenstra, Peter Kamping en Pieter Kurpershoek en maakt alternatieve Friestalige en Nederlandstalige theatermuziek. De naam Skarl duidt op de procesmatige manier van werken. Zoals ‘Jan fan ‘e Strjitte’ (Jan van de Straat) zijn kostje bij elkaar scharrelt, zo scharrelt Skarl klanken, woorden en oude instrumenten bij elkaar op zoek naar de geur, de smaak en de kleur.  

‘Skarl geschiedenis’
De ‘optredens geschiedenis’ kent een aantal hoogtepunten. Zo trad Skarl op voor 3FM, o.a. in het VPRO-programma Club Lek (oktober 2003), wonnen ze in 2000 het Friese songfestival ‘Liet’ met het nummer ‘Jan fan de strjitte’ en speelden ze in februari 2000 tijdens de heropening van het Jopie Huisman Museum in Workum. Alternatieve locaties waar gespeeld is zijn de eerste verdieping van de Oldenhove (Leeuwarden), de leeszaal van het Fries Historisch museum Tresoar (Leeuwarden) en de Theatertuin te Rijs.  

Skarl heeft in zijn bestaan muziek geschreven en uitgevoerd voor diverse grote en kleine theaterproducties. De meest bekende zijn:

- Ajaks (1998, i.s.m. SULT);
- Biedermann en de Brânstichters (2000, i.s.m. Janny van der Veen);
- Breewar (2002, i.s.m. de Paupers).  

In 2004 trad Skarl op met het muziektheaterprogramma ‘Skilderij’, waarvan de muziek is vastgelegd op de gelijknamige cd. De voorstelling werd door recesenten omschreven met termen als:

‘ongepolijste stijl met ruimte voor spontaniteit’ en ‘flinke dosis zelfspot’ (Fedde Dijkstra, Leeuwarder Courant 3 juni 2004)

‘dwarse klanken, half gesproken zangpartijen, extreme instrumentaties, surrealistische sferen’ (Jacob Haagsma, Leeuwarder Courant 11 juni 2004)

‘plaats voor een knipoog’ en ‘muziek met een eigenzinnig karakter’(Remco Kuiper, Fries Dagblad augustus 2004)

Op basis van deze voorstelling en de cd, is Skarl in 2005 genomineerd voor de Friese popprijs. De Friese Popprijs wordt ieder jaar uitgereikt door stichting Friesland Pop aan een persoon of instelling die in het afgelopen jaar het meeste voor de Friese popmuziek heeft betekend. Volgens een commissie van deskundigen is Skarl een eigenzinnige band en een buitenbeentje op het gebied van de Friestalige popmuziek. Ook werd Skarl genomineerd voor de Bernlefprijs in 2002, voor de bijzondere vormgeving van de producties en de frisse muzikale aanpak. De Bernlef prijs is bedoeld voor artiesten die zich richten op het Friestalige lied, in zowel het lichte als wel het klassieke genre.  De producten waarnaar gerefereerd werd zijn de twee mini cd ’s, te weten ‘Mins’ (1998, eigen beheer) en ‘Biedermann en de Brânstichters’ (2000, eigen beheer).

In augustus 2005 heeft Sjoerd Kramer Skarl verlaten en sinds november 2005 versterkt Peter Kamping Skarl.

 

Skarl - Fokje Modder